Udskolingslinjer for 8. og 9. klasse på

Frederik Barfods Skole

Baggrunden for oprettelsen af de tre udskolingslinjer er et stort ønske fra elevernes side om mere samarbejde klasserne imellem.

Hensigten er at give eleverne mulighed for at fordybe sig i områder, som fremmer deres personlige udvikling og deres evne til at samarbejde og til selvstændigt at tage stilling. Eleverne skal udfordres til at tage ansvar, gå foran, tage initiativer og indgå i fællesskaber.

De vigtigste og bærende begreber for de tre linjer er derfor:

Samarbejde, fordybelse, indlevelse og oplevelse.

 

Det bliver på ovenstående baggrund linjernes vigtigste faglige opgave at fremme livsdueligheden, så vores elever får det bedst mulige grundlag fra skolelivet at bygge på senere i livet.

Dertil kommer, at linjerne også giver helt konkrete færdigheder og helt konkret viden, der fører til holdninger, som er bredere funderet end i de egentlige fagområder.

Vi forsøger ad den vej at få linjerne til at fremme nogle kvaliteter, som i Danmark har den allerstørste betydning for vores måde at indrette vores samfund på.

Alle elever i 8. og 9. klasse vil i løbet af et skoleår være tilknytte alle tre udskolingslinjer. Dette for at udfordre og udvikle den enkelte elev - at give indsigt i områder eleven umiddelbart ikke selv vil få øje på.

I dette skoleår har elever følgende udskolingslinjer: Mennesket i byen - Udtryk dig - Bevægelse

Linjerne skemalægges hver fredag fra kl. 10.30 til 14.30, så det bliver en markant anderledes fredag.